Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Baskanlik_Tarihce_Tanitim

Giriş
     Dünyadaki her tür gelişmeyi yakından takip eden ve dolayısı ile suç işleme becerilerini her geçen gün bir öncekinden daha gelişmiş bir formata uyarlayabilen, güçlü uluslararası bağlantılara sahip organize suç örgütlerinin gücü ve günümüz demokratik toplumlarına yönelttiği tehdidin büyüklüğü yadsınamayacak bir gerçektir.
 
     Karmaşık suç ilişkileri ve yöntemleri şeklinde karşılaşılan organize suçlar, ülkemizde de karşı karşıya kalınan en önemli güvenlik sorunlarının başında gelmektedir. Doğrudan kamu otoritesini hedef alan, toplumun barış ve sükûnunu bozan ve ülkemizin demokratik ve sosyo-ekonomik yapısına büyük zarar veren bu suç organizasyonları ile mücadele; toplumumuzun geleceğe güvenle bakabilmesi için büyük önem arz etmektedir.
 
     Başta uyuşturucu madde kaçakçılığı olmak üzere, her türlü sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçları, silah mühimmat, tarihi eser, nükleer madde ile uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal maddelerin kaçakçılığı, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, yolsuzluk, karapara aklama, bireysel ve özel sektör yolsuzlukları, bilişim suçları ile son günlerde önemini ve etkilerini daha yakından izlediğimiz organize suçlarla mücadele görevini üstlenen Başkanlığımız, ilk olarak 03.01.1980 tarihinde İçişleri Bakanlığı onayı ile Kaçakçılık Daire Başkanlığı olarak kurulmuştur. 01.04.1981 tarihinde de Kuruluş ve Çalışma Yönergesi Onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
 
     14.01.1983 tarihinde ismi Kaçakçılık İstihbarat Harekât Daire Başkanlığı olarak değiştirilmiştir. Kuruluş ve Çalışma Yönergesi de bu tarihte onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
 
     Başkanlığımızın bünyesinde ve bağlı il ve ilçe birimlerinde kuruluşundan itibaren değişik adlarda şube ve bürolar günün ihtiyaçları doğrultusunda ihdas edilmiş ve her  dönem mücadelesini en iyi şekilde sürdürmüştür.
 
     31.08.1984 tarihinde İstihbarat Şube Müdürlüğü kurulmuş, 24.09.1987 tarihinde bu şubenin adı Kaçakçılık Araştırma Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmiş, yine görülen lüzum üzerine 20.07.1988 tarihinde  de Teknik ve Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü kurulmuştur.
 
     26.09.1988 tarihli onayla Özel Statülü İller ( Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Mersin, İstanbul, İzmir, Kocaeli ) dışındaki İllerde  faaliyet gösteren Şube Müdürlüklerimizin isimleri Kaçakçılık İstihbarat ve Harekât Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.
 
     Başkanlığımızın adı 07.07.1995 tarihli ve 95/7084 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.
 
     Kurulduğu 1980 yılından günümüze kadar, Başkanlığımız, suç dünyasında meydana gelen değişimlere paralel olarak, yeniden yapılanma sürecine kararlılıkla devam etmektedir.
 
     Bu anlamda, 1998 yılında mafya tipi örgütlerle mücadele edilmesi gerekliliğinden hareketle, Başkanlığımız da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kurulmuştur.
 
     Merkez ve İl birimlerimizin kaçakçılık ve organize suç örgütleriyle gerek ulusal gerekse uluslararası alanda etkin mücadele edebilecek dinamik bir yapıya kavuşturulması amacıyla, teşkilat ve hukuk alanında ilgili tüm birimlerin de görüş ve katkıları alınarak hazırlanan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği 24.04.1998 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
 
     26.06.2000 tarihinde Başkanlığımız bünyesinde, görev alanımıza giren suçlarla mücadelede etkin rolü olan insan kaynağının geliştirilmesinde ve uluslararası işbirliği etkinliğinin artırılmasında önemli bir misyon üstlenen, ülkemizin ilk uluslararası nitelikli mücadeleci kurum akademisi olan; “Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi (TADOC)” kurulmuştur.
 
     1997 yılında Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrol Programı (UNDCP), Avrupa Komisyonu ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfının katkıları ile kurulan “Köpek Eğitim Merkezi” Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde başka bir Dairenin idari yapısında bulunmaktayken 2002 yılı Mart ayından itibaren Başkanlığımıza bağlanmıştır. Köpek Eğitim Merkezimiz;  narkotik detektör, canlı insan arama, patlayıcı detektör, ceset arama, anti-terör özel operasyon, banknot detektör, koku teşhis, silah mühimmat,  asayiş devriye köpeği branşlarında köpek ve idareci eğitimleri ile birlikte adaptasyon ve tekâmül kursları verilen, suçla mücadelede yurtiçi ve yurtdışı kanun uygulayıcı birimlere eğitim desteği veren uluslararası bir eğitim merkezi olmuştur.
 
     Uyuşturucu madde kaçakçılığının önlenmesinde kullanılan ve mücadelenin etkinliğini önemli ölçüde artıran narkotik detektör köpeklerin yetiştirildiği “Köpek Eğitim Merkezi”   Dairemizin özellikle uyuşturucu konusundaki mücadele gücünü daha da arttırmıştır.
 
     Yine, örgütlü suç gruplarınca yüksek teknoloji kullanılarak işlenen suçlar ve bilişim suçları ile etkin ve verimli mücadele edilebilmesi ve suçluların kullandığı teknolojinin gerisinde kalınmaması amacıyla, Başkanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Bilgi İşlem Büro Amirliği, 20.04.2003 tarihinden itibaren Yüksek Teknoloji Suçları ve Bilişim Sistemleri Şube Müdürlüğü adını almış, 03.01.2006 tarihinde yürürlüğe giren “E.G.M. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Merkez ve İl Teşkilatı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” uyarınca Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğü olarak yeniden yapılandırılmıştır.
 
     Başkanlığımız, ülkemizde ve dünyada görev alanına giren suçla mücadelede; stratejik bakış açısıyla, suçla mücadelede daima geliştirilen yaklaşımlarıyla her zaman yeniliklerin öncüsü olmuştur.
 
     Bu çerçevede, 2005 yılından itibaren merkez ve il kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele birimlerimizin tamamında teknik ve bilgisayar alt yapısının kurulması, ihtiyaç analizleri ve tespitleri, operasyonel alanda projeli ve planlı çalışma anlayışının yerleştirilmesi sağlanarak, yurt geneli ile uluslararası alanda da takdir gören çalışmalar dönemi başlatılmıştır.
     Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelede hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi, önceden yaşanan olumsuzlukların aşılarak, personelin bu konuda niteliklerinin artırılması ve daha profesyonel çalışması, teknolojik imkânlardan daha fazla yararlanarak başarıların artırılması amacı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Merkez ve İl Teşkilatı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde gerekli değişiklikler yapılarak 25.05.2009 tarihinde yeniden düzenlenerek yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin incelenmesinden de anlaşılacağı gibi kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele merkez ve il birimlerinin yeniden yapılanması çerçevesinde, çözümü statik yapılarda değil, kaçakçılık ve organize suçlar konusunda gerek ülkemizde gerekse dünyada yaşanan yeni gelişmeleri, suç profillerini, güzergâhlarını, hedeflerini, yöntemlerini tespit ve takip edecek ve bu doğrultuda mücadele stratejilerinin belirlenmesini önerecek yapılarda da aramış ve yönetmeliğine yansıtmıştır.
     6500’e yakın personeli ile Başkanlığımız, Merkezde 14 Şube Müdürlüğü ile 2 Büro Amirliği, 80 İlimizde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve 36 İlçemizde de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile İstanbul İlimizde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğü olarak 4 ayrı şube ile  faaliyetlerine devam etmektedir.
 
     Başkanlığımız kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelesini gelişmiş risk analizi, profilleme yöntemleri ve modern soruşturma teknikleri ile polis taktikleri kullanarak ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyona önem vererek etkin bir şekilde sürdürmektedir.
 
     Başkanlığımız; gerek ülkemiz kurum ve kuruluşlarıyla gerekse uluslararası işbirliğini sürdürdüğü ülkelerin mücadeleci birimleriyle birlikte; görev alanına giren suçlarla mücadelesinde ve temiz toplum idealinin gerçekleştirilmesinde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada kararlılık içerisinde çalışmalarını sürdürecektir. 
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • TUBİM
  • İçişleri Bakanlığı