Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Organize_Silah_Muhimmat

Giriş
SİLAH VE MÜHİMMAT KAÇAKÇILIĞI MEVZUATI
 
 
 
       Ateşli silah ve mühimmat kaçakçılığı suçu, 6136 sayılı Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede, Kanunun kapsamına giren ateşli silahlarla bunlara ait mermilerin,

• Ülkemize sokulması,
• Ülkemize sokulmasına teşebbüs edilmesi,
• Ülkemize sokulmasına aracılık edilmesi,
• Ülkemizde yasadışı olarak imal edilmesi,
• Ülkemize sokulan veya ülkemizde yasadışı olarak imal edilen silahların nakledilmesi veya gönderilmesi, satılması, satmaya aracılık edilmesi veya bu amaçla bulundurulması,

silah ve mühimmat kaçakçılığı suçunu oluşturmaktadır.
 
 
6136 sayılı Kanun Madde 12/1
“Her kim bu Kanunun kapsamına giren ateşli silahlarla bunlara ait mermileri ülkeye sokar veya sokmaya kalkışır veya bunların ülkeye sokulmasına aracılık eder veya bunları 29/6/2004 tarihli ve 5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun hükümleri dışında ülkede yapar veya bu suretle ülkeye sokulmuş ve ülkede yapılmış olan ateşli silahları veya mermileri bir yerden diğer bir yere taşır veya yollar veya taşımaya bilerek aracılık eder, satar veya satmaya aracılık ederse veya bu amaçla bulundurursa beş yıldan on iki yıla kadar hapis ve beş yüz günden beş bin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır…”
Kanunun 13. maddesinde ise; ruhsatsız silah taşıyan, bulunduran veya satın alan şahısların işledikleri suç ile ilgili cezai müeyyideler düzenlenmiştir.
 
Organize1.jpgOrganize2.jpg 
 
 
6136 sayılı Kanun Madde Madde 13/1

“Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alan veya taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur…”
Silahların ve mühimmatının yasadışı imalatı ve kaçakçılığını önlemek, bu suçlarla mücadele etmek Daire Başkanlığımız görev kapsamındadır. Bu görev; Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Merkez ve İl Teşkilatı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin 17. maddesinin (a) bendinde:
“...6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunun kapsamına giren her türlü silah, mühimmat ve diğer aletlerin kaçakçılığı,... kapsamına giren şube konuları ile ilgili olarak, istihbari bilgi toplamak, değerlendirmek ve bu tür faaliyetleri önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak, müşterek veya şubece operasyonlar düzenlemek ve mevzuat hükümlerine göre işlem yapmak,” olarak tanımlanmıştır.
 
 
 
 
 
 
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • TUBİM
  • İçişleri Bakanlığı