Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Organize_Tanitim

Giriş
 
ORGANİZE SUÇLAR
 
 
Birçok ülkede örgütlü suçları ifade eden organize suç, ülkemizde mafya tipi yapılanma olarak anlamlandırılmakta ve klasik polisiye tedbirlerle mücadele etmenin mümkün olmadığı, eylemleri baskı-cebir-şiddet içeren çıkar amaçlı suç örgütlerini ifade etmektedir. Bu tanım etrafında bazı suçların ancak örgüt birlikteliği ile işlenebileceği unutulmamalı ve örgütlerin suç işlemek amacıyla kurulan bir araç niteliği taşıdıkları hesaba katılmalıdır.
 
Organize suç örgütleri kriminolojik olarak karmaşık bir yapı arz eder. Bu haliyle diğer örgütlü suçlardan ayrılır ve çözülmeleri adına ciddi güçlükler barındırır. Organize suçluluk ve mafya anlayışı, yalnızca haksız kazanç peşinde değildir. Daha genel anlamda güç peşindedir. Bu güç ve dolayısıyla hâkimiyet için önlerine çıkan her kuvveti düşman olarak görmektedirler. Söz konusu düşman, rantın paylaşılmasındaki anlaşmazlıkların karşı tarafı olabileceği gibi, adliye teşkilatı, kolluk kuvvetleri ve hatta siyaset ve bürokrasi de olabilir.
 
Her ülkede olduğu gibi ülkemizde de hukuk dışı yapılanmalara ve kanunların gösterdiği yollar dışına çıkmaya bir eğilim görülebilmektedir. Bu eğilim organize suçların nedenlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Diğer açıdan illegal alandan legal alana kısmi geçişler hatta holdingleşmeye varan dönüşümler de mevcuttur.  Organize suç örgütlerinin, çoğu defa görünmeyen taraflarının legal alana yaptıkları geçişler olduğu bilinmektedir. Ancak bu dönüşümün organize suçluluktan ayrıldığını söylemek mümkün değildir.
  
Organize suç örgütlerinin toplumda güçlü bir konuma gelmesi, adalet sisteminin etkisiz kalmasına, yolsuzluğun yaygınlaşmasına, siyasi otoriteye duyulan güvenin yok olmasına, nihayetinde demokratik kazanımların ve sosyal yapının çözülmesine neden olmaktadır. Bu denli büyük hasarlara neden olabilecek organize suç örgütleri hakkında, toplumda ve kamu kurumlarında farkındalık arttırılmalı, organize suçlarla mücadele topyekûn bütün sahalarda verilmelidir.
 
Organize suç örgütleri dönemin şartları ölçüsünde yapısal anlamda değişim göstermektedir. Geçmişte, akrabalık, hemşericilik, cezaevi arkadaşlığı gibi birçok nedenle bir araya gelmiş şahıslardan oluşan Organize Suç Örgütlerinin günümüzde daha çok lider etrafında toplanmalar neticesinde meydana geldiği görülmektedir. Özellikle büyük şehirlerimizde faaliyet gösteren birlikteliklere yapısal anlamda baktığımızda, mensuplarının memleketlerinin farklı yerlerden olduğu görülebilmektedir. Suç örgütü liderlerinin yoğunlaştığı illerde suç örgütlerine katılımlar da daha fazla gerçekleşmektedir. Bu veri organize suçlulukta liderin etkisini anlatması açısından önemlidir.
  
Örgütlerin lider ve yöneticileri, halk nezdinde sempati toplama ve halk kahramanı imajını yansıtma isteği taşımaktadırlar. Bu amaçla doğal afetlerde zarar görenlere barınma ve yiyecek tedariki yapmak, öğrencilere burs vermek, fakirlere yardım yapmak gibi faaliyetlerde bulundukları görülmektedir. Organize suç örgütü liderleri, halk kahramanı veya iş adamı imajı vermek için medyayı da bir araç olarak kullanmaktadırlar. Geçmiş dönemlerde basın-yayın kuruluşlarının zaman zaman haber niteliğinin ötesinde örgüt ve liderlerin propagandalarına yol açtıkları gözlemlenmişse de son yıllarda aynı hataların tekrarlanmadığı memnuniyetle karşılanmaktadır. Diğer bir açıdan gerçekleştirilen bazı soruşturmalarda basın yayın organlarının şantaj ve tehdit aracı olarak kullanıldığı da gözlemlenmiştir.
  
Organize suçlar kriminal olduğu kadar sosyolojik özellikler de taşımaktadır. Ülkemizde ve bütün dünyada sorgulanması gereken yalnızca mafya değil aynı zamanda halk üzerindeki algısıdır. Mafyaya ait öğelerin sevilmesi ve benimsenmesi büyük bir tehlike olarak sosyal yapının kodlarına etki etmekte ve mafya gibi hareket etme, güce başvurma, şiddete bağımlılık, kanunların etrafından dolanma ve en son olarak derin yapıları meşru görme algısı toplumu sarmaktadır.
  
Ülkemizde son yıllarda sergilenen mücadele yöntem ve stratejileri organize suç örgütlerinin henüz oluşum aşamasında belirlenmesinde ve etkisizleştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Özellikle istikrarlı yönetim, profesyonel mücadele anlayışı, halkın devlete olan güveninin artması, bu başarıyı canlı tutmaktadır.
 
 
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • TUBİM
  • İçişleri Bakanlığı